Sổ tay phòng chống mã độc và tấn công mạng cho người dùng máy tính
Sổ tay phòng chống mã độc và tấn công mạng cho người dùng máy tính
Chọn loại sách
Nghe sách Nghe sách Tạm dừng
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem
101
ISBN
978-604-80-5108-2
Loại sách
Sách Nói
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Giới thiệu sách

Ngày 19 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và  trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020”, trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông được giao một số nhiệm vụ. Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các chuyên gia biên soạn, xuất bản cuốn sách “Sổ tay phòng chống mã độc và tấn công mạng cho người dùng máy tính” nhằm góp phần phòng ngừa, hạn chế những hành vi gây mất an toàn, an ninh mạng hiện nay.

Xem thêm more
Rút gọn short
Danh sách chương(8)
Lời nói đầu
00:03:40 | 09:20 17/04/2024
Chương 1: Tổng quan về tấn công mạng
00:26:59 | 09:20 17/04/2024
Chương 2: Những nguyên tắc cơ bản đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng
00:27:49 | 09:20 17/04/2024
Chương 3: Bảo vệ máy tính người dùng
00:29:46 | 09:20 17/04/2024
Chương 4: Bảo vệ điện thoại Smartphone và máy tính bảng
00:10:46 | 09:20 17/04/2024
Chương 5: Bảo vệ tin nhắn và cuộc gọi
00:04:23 | 09:20 17/04/2024
Chương 6: An toàn mạng xã hội
00:12:21 | 09:20 17/04/2024
Chương 7: Bảo vệ mức nâng cao mạng xã hội..
00:43:38 | 09:20 17/04/2024
Có thể bạn thích