Bưu chính
Bưu chính điện tử
ThS. Ao Thu Hoài, CN. Lê Sỹ Linh, TS. Nguyễn Đăng Hậu
Công nghệ hiện đại đang được coi là yếu tố quan trọng trong cạnh tranh của các doanh nghiệp nói chung và ngành Bưu chính nói riêng. Việc ứng dụng các công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất Bưu chính sẽ mang lại hiệu quả cao do tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ. Thực tế đã có nhiều doanh nghiệp đã và đang thúc đẩy việc xây dựng các cổng giao dịch điện tử hoặc tham gia các dịch vụ mua bán hàng thông qua Internet, mạng Bưu chính trên Internet, nhiều trang thương mại điện tử mở ra thực hiện việc phát hàng đến tận nhà với phương thức thanh toán thuận lợi. Để đáp ứng nhu cầu bạn đọc tìm hiểu về vấn đề này, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Bưu chính điện tử” do tác giả TS. Nguyễn Đăng Hậu, ThS. Ao Thu Hoài, CN. Lê Sỹ Linh biên soạn. Cuốn sách gồm sáu chương đề cập đến các nội dung: Giới thiệu về Internet, WWW, trang Web; Khái niệm về thương mại điện tử; Kinh doanh thương mại điện tử; Khái quát về Bưu chính điện tử; Hoạt động của Bưu chính điện tử; Các điều kiện cần thiết cho phát triển Bưu chính điện tử. Hy vọng, cuốn sách sẽ là tư liệu cần thiết cho các lãnh đạo, các cán bộ quản lý của các cơ quan, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, các nhà quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Bưu chính, các cán bộ phụ trách công tác vận hành và khai thác mạng lưới Bưu chính; đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các giáo viên, các học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo chuyên ngành Bưu chính và những người quan tâm đến vấn đề này.
454 lượt xem
Xac suat thong ke
658 lượt xem
Các quy định, chế độ về điểm Bưu điện - Văn hóa xã
Nguyễn Xuân Thu
Điểm bưu điện văn hóa xã là điểm phục vụ thuộc mạng bưu chính công cộng do Nhà nước giao Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng, duy trì, quản lý để cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích và các dịch vụ kinh doanh khác theo định hướng phát triển của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động đọc sách, báo phục vụ cộng đồng. Điểm Bưu điện – Văn hóa xã cũng là nơi tiếp cận với thông tin tri thức, nắm bắt đường lối, chủ trưởng của Đảng; chính sách; pháp luật của Nhà nước, nâng cao dân trí và đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn. Tính đến nay, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với các địa phương xây dựng, phát triển, quản lý và vận hành hệ thống hơn 8 nghìn điểm Bưu điện – Văn hóa xã trên phạm vi toàn quốc. Để giúp cán bộ quản lý, nhân viên điểm Bưu điện – Văn hóa xã cũng như mọi người dân hiểu rõ hơn các quy định của Nhà nước về tổ chức, hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã, quyền lợi vật chất, chế độ của nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được hưởng, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Những quy định, chế độ về điểm Bưu điện - Văn hóa xã”. Cuốn sách giới thiệu các văn bản quan trọng liên quan đến đầu tư xây dựng và sửa chữa điểm Bưu điện – Văn hóa xã; công tác quản lý, chế độ của nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện – Văn hóa xã; giải pháp đẩy mạnh hoạt động của các điểm Bưu điện – Văn hóa xã… Rất mong các doanh nghiệp, các tổ chức và Người dân quan tâm tìm hiểu để điểm Bưu điện – Văn hóa xã luôn đóng vai trò quan trọng, là “điểm tựa” để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở và là một trong số nội dung các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội để xây dựng nông thôn mới.
831 lượt xem
Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ bưu chính
TS. Trần Thị Thập
Bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin là những lĩnh vực thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế. Trong thời đại bùng nổ các phương tiện truyền thông hiện đại thì bưu chính vẫn khẳng định vai trò quan trọng và khó có thể thay thế được, đó là kết nối mọi người và phát triển thương mại thông qua việc chuyển phát vật lý những tài liệu và hàng hóa từ người gửi đến người nhận. Tại Việt Nam, khá nhiều người không biết hết những dịch vụ tiện ích cho cuộc sống mà bưu chính có thể cung cấp, cũng như không hiểu đầy đủ các qui định khi tham gia sử dụng dịch vụ nên khá nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra. Nhiều người đã mất tiền hoặc đồ vật quí, thậm chí cả các tài liệu quí do không biết lựa chọn dịch vụ phù hợp… Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ bưu chính là cuốn sách cẩm nang cho mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp khi tham gia sử dụng dịch vụ bưu chính. Sách do TS.Trần Thị Thập - Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn. Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1: Tổng quan về dịch vụ bưu chính; Chương 2: Quy định pháp luật đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và người sử dụng dịch vụ bưu chính; Chương 3: Giới thiệu một số dịch vụ bưu chính điển hình; Chương 4: Hướng dẫn sử dụng dịch vụ bưu chính; Chương 5: Giới thiệu về tem bưu chính và mã địa chỉ bưu chính. Phần phụ lục là danh mục mã địa chỉ bưu chính của các tỉnh trong cả nước để bạn đọc tiện tham khảo.
318 lượt xem