Nghệ thuật - Kiến trúc
Đồng nát (Scavengers and Scavenging) in Hanoi - Visibility in the Community
Nguyễn Thái Huyền
Cuốn sách trình bày những phát hiện đầu tiên về những không gian kiến trúc đồng nát ở Hà Nội dưới góc nhìn và tư duy của các Kiến trúc sư, nhà quy hoạch, nhà cảnh quan. Ấn phẩm này là một nghiên cứu có hệ thống, rất công phu, say mê và bám sát thực tiễn của nhóm tác giả trong nhiều năm qua, là một tư liệu quý về hệ thống đồng nát nói chung và ở Hà Nội nói riêng. Những dữ liệu không gian và xã hội học về đồng nát được thu nhập và được trình bày đẹp mắt, dễ hiểu và đặc trưng theo lối tiếp cận kiến trúc và quy hoạch đã mang lại cho chúng ta những cơ sở khoa học và cái nhìn tổng quan nhưng cũng rất cụ thể về ngành nghề đặc thù này. Ấn phẩm này gợi mở xu hướng và viễn cảnh phát triển của hệ thống đồng nát ở nước ta và đây là thông tin rất hữu ích và cần thiết đối với các nhà hoặch định chính sách tham khảo khi đưa ra những quyết định bảo đảm khả thi, phù hợp thực tiễn, đặc biệt là trong xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn thú vị và hữu ích đối với các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, các độc giả quan tâm tới các vấn đề môi trường, xã hội và kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
758 lượt xem
Đồng Nát ở Hà Nội -  Những không gian năng động trong đô thị
Le Thi Thao Trang, Lê Thị Thảo Trang, TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Thái Hòa, Dương Thị Ngọc Oanh, Nguyễn Thái Huyền
Cuốn sách trình bày những phát hiện đầu tiên về những không gian kiến trúc đồng nát ở Hà Nội dưới góc nhìn và tư duy của các Kiến trúc sư, nhà quy hoạch, nhà cảnh quan. Ấn phẩm này là một nghiên cứu có hệ thống, rất công phu, say mê và bám sát thực tiễn của nhóm tác giả trong nhiều năm qua, là một tư liệu quý về hệ thống đồng nát nói chung và ở Hà Nội nói riêng. Những dữ liệu không gian và xã hội học về đồng nát được thu nhập và được trình bày đẹp mắt, dễ hiểu và đặc trưng theo lối tiếp cận kiến trúc và quy hoạch đã mang lại cho chúng ta những cơ sở khoa học và cái nhìn tổng quan nhưng cũng rất cụ thể về ngành nghề đặc thù này. Ấn phẩm này gợi mở xu hướng và viễn cảnh phát triển của hệ thống đồng nát ở nước ta và đây là thông tin rất hữu ích và cần thiết đối với các nhà hoặch định chính sách tham khảo khi đưa ra những quyết định bảo đảm khả thi, phù hợp thực tiễn, đặc biệt là trong xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn thú vị và hữu ích đối với các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, các độc giả quan tâm tới các vấn đề môi trường, xã hội và kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
923 lượt xem
Dân ca quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Từ Thị Loan, Nguyễn Chí Bền

Trên đất nước Việt Nam có biết bao điệu dân ca gắn bó máu thịt với một vùng đất, một miền quê nào đó. Tuy nhiên, dân ca quan họ Bắc Ninh xứng đáng được dành một sự quan tâm đặc biệt, bởi bên cạnh hình thức sinh hoạt như một lối hát đối đáp giao duyên thông thường, thể loại dân ca này còn gắn với những nét độc đáo của một “lối chơi quan họ” hay một thứ “văn hóa quan họ” đặc trưng. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật độc đáo, năm 2009, “Dân ca Quan họ Bắc Ninh” đã được UNESCO ghi danh là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Và, cuốn sách “Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” như là lời dẫn dụ vào một thế giới của âm thanh, màu sắc, nghệ thuật và những nét đẹp văn hóa của một thể loại dân ca được trao truyền qua nhiều thế hệ, tạo nên một nét bản sắc của văn hóa Việt Nam.

1066 lượt xem