Chăm sóc sức khỏe tuổi học đường
Chăm sóc sức khỏe tuổi học đường
Nghe sách Nghe sách Tạm dừng
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem
82
ISBN
978-604-80-7541-5
Loại sách
Sách Nói
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Giới thiệu sách

Nhằm tuyên truyền, cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích cho cán bộ triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả nhiệm vụ Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025, các nhiệm vụ thông tin và truyền thông cũng như hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trường chuyên biệt; Bộ Thông tin và Truyền thông giao Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với chuyên gia biên soạn, xuất bản cuốn sách “Chăm sóc sức khỏe tuổi học đường”.

Xem thêm more
Rút gọn short
Danh sách chương(7)
Lời nói đầu
00:03:45 | 09:03 17/04/2024
Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG
00:12:12 | 09:03 17/04/2024
Chương 2: CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG HỌC
00:55:57 | 09:03 17/04/2024
Chương 3: CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRONG TRƯỜNG HỌC
00:37:12 | 09:03 17/04/2024
Chương 4: PHÒNG, CHỐNG BỆNH TẬT TRONG TRƯỜNG HỌC
01:05:55 | 09:03 17/04/2024
Chương 5: AN TOÀN TRONG HỌC ĐƯỜNG
01:12:14 | 09:03 17/04/2024
Chương 6: GIÁO DỤC SỨC KHỎE
00:57:37 | 09:03 17/04/2024
Có thể bạn thích