Giáo trình - Tài liệu học tập
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12
Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Phạm Việt Thắng, Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh

Nội dung sách Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 gồm 9 chủ đề với hai mạch nội dung chính: giáo dục kinh tế và giáo dục pháp luật. Các bài học trong sách được thiết kế theo hoạt động học tập của học sinh với cấu trúc thống nhất, gồm các phần Mở đầu, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng. Phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá được gợi mở trong từng bài, theo định hướng đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh. Việc đánh giá được thực hiện căn cứ vào các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong mỗi chủ đề bài học.

5 lượt xem
Chuyên đề học tập Toán 11
Phạm Minh Phương, Đỗ Đức Thái, Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam

Cuốn sách thuộc bộ sách giáo khoa Cánh Diều. Nội dung sách sẽ cung cấp thêm cho các em những hiểu biết toán học sâu sắc hơn, mở rộng hơn với nhiều ứng dụng của toán học trong thực tiễn. Chuyên đề học tập bao gồm các chuyên đề: phép biến hình phẳng; làm quen với một vài yếu tố của lí thuyết đô thị; một số yếu tố vẽ kĩ thuật.

17 lượt xem
Chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12
Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Phạm Việt Thắng, Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thuận, Hoàng Thị Thinh

Nội dung được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, gồm các chuyên đề kiến thức về Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12 giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện trong quá trình học tập.

6 lượt xem
Toán 11, tập một
Phạm Minh Phương, Đỗ Đức Thái, Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam

Cuốn sách thuộc bộ sách giáo khoa Cánh Diều. Nội dung sách được thiết kế đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, giúp các em có thêm hiểu biết về đại số (như: hàm số lượng giác, dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân, hàm số mũ và hàm số loogarit), một số yếu tố giải thích (như: giới hạn, hàm số liên tục, đạo hàm).

29 lượt xem
Chuyên đề học tập Ngữ văn 12
Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống, Bùi Minh Đức, Trần Văn Toàn

Nội dung sách được biên soạn gồm 3 chuyên đề, gồm các chuyên đề: Chuyên đề 1: Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học hiện đại và hậu hiện đại; Chuyên đề 2: Tìm hiểu về một tác phẩm chuyển thể từ tác phẩm văn học; Chuyên đề 3: Tìm hiểu phong cách sáng tác của một trường phái văn học.

3 lượt xem
Giáo dục thể chất 12 -  Đá cầu
Đinh Quang Ngọc, Mai Thị Bích Ngọc, Đinh Thị Mai Anh, Mạc Xuân Tùng

Nội dung cuốn sách được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, gồm các kiến thức về Giáo dục thể chất 12 môn Đá cầu giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện trong quá trình học tập.

6 lượt xem
Ngữ văn 12, tập một
Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống, Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh, Trần Văn Toàn, Bùi Thanh Hoa

Nội dung sách ngữ văn 12 được sắp xếp theo thể loại và kiểu văn bản. Mỗi bài học thường tập trung vào một thể loại, một vài bài có kết hợp hai thể loại gần nhau về đặc điểm hình thức và nội dung. Trong mỗi bài học, sách hướng dẫn học sinh lần lượt tìm hiểu, thực hành, rèn luyện cách đọc, cách viết, cách nói và nghe nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ và văn học; đồng thời góp phần giáo dục nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn, phát triển phẩm chất.  

3 lượt xem
Giáo dục thể chất 12 -  Bóng đá
Đinh Quang Ngọc, Đinh Thị Mai Anh, Trần Đức Dũng, Nguyễn Văn Thành

Nội dung cuốn sách được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, gồm các kiến thức về Giáo dục thể chất 12 môn Bóng đá giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện trong quá trình học tập.

4 lượt xem
Âm nhạc 12
Nguyễn Hoàng Hậu, Hoàng Hoa, Trần Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn

Nội dung được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, gồm các chuyên đề kiến thức về Âm nhạc như kiến thức chung và phần lựa chọn giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện trong quá trình học tập.

5 lượt xem
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12
Nguyễn Dục Quang, Vũ Đình Bảy, Bùi Thanh Xuân, Nguyễn Thị Thanh Hồng

Nội dung sách hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, với 105 tiết, gồm 9 chủ đề. Các chủ đề được xây dựng dựa trên 4 mạch nội dung hoạt động: hướng vào bản thân, hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên và hướng nghiệp.

5 lượt xem
Giáo dục thể chất 12 -  Bóng rổ
Đinh Quang Ngọc, Đinh Thị Mai Anh

Nội dung cuốn sách được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, gồm các kiến thức về Giáo dục thể chất 12 môn Bóng rổ giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện trong quá trình học tập

4 lượt xem
Địa lí 12
Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Quyết Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hoà, Nguyễn Đức Tôn

Nội dung sách giúp được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, gồm các bài về Địa lý tự nhiên, dân cư; các ngành và vùng kinh tế giúp các em học sinh lớp 12 có kiến thức môn Địa lý trong quá trình học tập.

1 lượt xem
Chuyên đề học tập Âm nhạc 12
Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Hoàng Hậu, Trần Vũ Lâm, Nguyễn Mai Kiên

Nội dung được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, gồm các chuyên đề phần mềm ghép nhạc, phần mềm biên tập âm thanh và phần mềm hòa âm tự động  giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện trong quá trình học tập.

5 lượt xem
Giáo dục thể chất 12 -  Cầu lông
Đinh Quang Ngọc, Đinh Thị Mai Anh, Trương Văn Minh

Cuốn sách thuộc bộ sách giáo khoa Cánh Diều. Sách được bố cục thành hai phần chính: Phần Kiến thức chung: tiếp tục trang bị những kiến thức về việc sử dụng các yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ và phát triển thể chất. Phần Thể thao tự chọn – Cầu lông: trang bị một số hiểu biết về vai trò, ảnh hưởng của môn Cầu lông đối với sức khoẻ và xã hội; lập kế hoạch tập luyện và phương pháp trọng tài trong thi đấu môn Cầu lông; những kỹ, chiến thuật thi đấu môn Cầu lông được giới thiệu theo 4 chủ đề với 8 bài học. Các bài học được cấu trúc bao gồm 4 hoạt động: Mở đầu, Kiến thức mới, Luyện tập và Vận dụng. Nội dung kiến thức trong từng bài học được lựa chọn và sắp xếp theo trình tự dạy học đảm bảo tính khoa học và sư phạm.  

4 lượt xem
Tiếng Anh 12 Explore New Worlds, Sách học sinh
Nguyễn Thanh Bình, Đào Xuân Phương Trang, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Lê Nguyễn Như Anh, Đinh Trần Hạnh Nguyên, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương

Nội dung được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, gồm 11 bài chuyên đề kiến thức về Tiếng Anh 12 giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện trong quá trình học tập.

4 lượt xem
Giáo dục Quốc phòng và An ninh 12
Nguyễn Văn Tỉnh, Nguyễn Thiện Minh, Hoàng Lê Nam, Lương Hồng Sinh, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Đức Đăng, Phí Văn Hạnh, Uông Việt Hoàng

Nội dung sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 được thiết kế gồm 9 bài học, thuộc các chủ đề: Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; Kĩ thuật chiến đấu bộ binh; Chiến thuật bộ binh. Sách tạo điều kiện cho các em tìm hiểu, khám phá, hình thành kiến thức, kĩ năng luyện tập, trải nghiệm, vận dụng các nội dung đã học vào một số hoạt động chung của nhà trường và trong sinh hoạt hằng ngày.  

5 lượt xem