Chính trị - Pháp luật
Luật an toàn thông tin mạng
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Luật An toàn thông tin mạng có 8 chương 54 điều, quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng.
4751 lượt xem
Quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào giai đoạn 1954-2017
PGS. TS LÊ ĐÌNH CHỈNH
Bộ sách về mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam - Lào, gồm 03 cuốn: 1. Việt Nam - Lào: Sự gắn bó xuyên thời gian (Những nét tương đồng về chính trị, lịch sử, văn hóa từ cổ đại đến hiện đại). 2. Quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào giai đoạn 1954 -2017. 3. 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào: Nhìn lại và hướng tới. Nội dung Bộ sách giới thiệu những thông tin cơ bản về đất nước và con người Lào, về những đặc trưng của đất nước Triệu Voi thông qua các lĩnh vực lịch sử - quân sự, chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội,...
927 lượt xem
Xây dựng pháp luật ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn
TS. Dương Thị Tươi (Chủ biên)

Cuốn sách góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về xây dựng pháp luật, nghiên cứu kinh nghiệm về xây dựng pháp luật của một số quốc gia trên thế giới để rút ra giá trị tham khảo cho Việt Nam. Đồng thời, bản thảo đánh giá sự hình thành, phát triển của pháp luật về xây dựng pháp luật; phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế của hoạt động xây dựng pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, từ đó xây dựng các quan điểm và đề xuất các giải pháp bảo đảm xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay.

13 lượt xem
Hệ thống các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành
Bộ Thông tin và Truyền thông

Những năm gần đây, hệ thống pháp luật chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đã không ngừng được bổ sung và hoàn thiện. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đã được ban hành để phù hợp và thống nhất với yêu cầu công tác quản lý, phù hợp với hệ thống pháp luật chung của Nhà nước cũng như đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước như: Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử, Luật Xuất bản; các Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Với hơn 300 văn bản quy phạm pháp luật về Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác giám sát, thực thi và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Theo chương trình xây dựng và ban hành Luật, Pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, được sự phân công của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai tích cực việc xây dựng đề án Luật An toàn thông tin, Đề án Luật Báo chí (sửa đổi) và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông hoạt động thuận lợi, bảo đảm hài hòa lợi ích người sử dụng, doanh nghiệp và Nhà nước, phát huy nội lực trong nước và mở rộng ra phạm vi quốc tế. Hệ thống hóa các văn bản pháp luật theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông được xuất bản dưới dạng cả sách in và sách điện tử sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phục vụ tốt hơn cho quản lý nhà nước của Bộ. Đây là bộ tài liệu hữu ích và thiết thực không chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; mà còn là tài liệu tham khảo cho các Bộ, Ngành, địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

1109 lượt xem
Pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư
Nguyễn Minh Hằng
Về mặt lý luận, chế định quyền sở hữu và quyền sử dụng đất cũng như một số khái niệm khác trong quan hệ pháp luật đất đai hiện nay có một số nội dung vẫn chưa thực sự rõ ràng. Đó là chưa kể đến việc còn tồn tại những quy định pháp luật chưa thực sự khả thi, một số vấn đề pháp luật còn bỏ ngỏ hoặc thiếu thống nhất với các văn bản khác. Thực trạng này cũng dẫn đến thực tiễn áp dụng giải quyết tranh chấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, thiếu cơ sở pháp lý. Việc nghiên cứu áp dụng pháp luật đất đai trong thực tiễn thực sự có ý nghĩa khoa học sâu sắc đặc biệt trong bối cảnh Quốc hội đang nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và Luật Đất đai để đổi mới thể chế một cách căn bản và có tính hệ thống. Do tính chất đặc thù của quan hệ pháp luật đất đai, sự hợp pháp của nguồn gốc đất luôn là yêu cầu tiên quyết khi xem xét đến tính hiệu lực của các giao dịch chuyển nhượng. Để chứng minh tính hợp pháp này cần phải tham chiếu đến rất nhiều các quy định pháp luật khác nhau qua các thời kỳ lịch sử, bởi có những trường hợp nguồn gốc đất hợp pháp ở thời điểm này, nhưng sẽ bất hợp pháp ở thời điểm khác. Hệ thống văn bản quy phạm liên quan đến đất đai, có thể nói chiếm số lượng nhiều nhất hiện nay so với các ngành luật khác. Do vậy, việc tập hợp, vận dụng, hiểu và áp dụng đúng các quy định đất đai hiện đang là vấn đề khó khăn, phức tạp và nan giải trong cả hoạt động tư vấn và tranh tụng của luật sư. Quan hệ pháp luật đất đai được rất nhiều các chuyên ngành luật khác nhau điều chỉnh như: Bộ luật Dân sự; Luật Đất đai; Luật Thương mại; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Công chứng.... Ngoài các giao dịch liên quan đến đất và chủ sử dụng đất phải tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hành chính nhà nước, tài nguyên môi trường, kinh doanh khai thác chế biến khoáng sản, nông lâm ngư nghiệp,… khi tài sản gắn với quyền sử dụng đất thuộc phạm vi điều chỉnh của các ngành luật này. Dưới góc độ tranh tụng, Bộ luật Tố tụng dân sự và Bộ luật Tố tụng hành chính vừa được sửa đổi và có hiệu lực, ranh giới áp dụng pháp luật đai giữa hành chính và dân sự là một vấn đề nóng hiện nay đặt ra yêu cầu cấp thiết, cần tiếp tục được nghiên cứu chuyên sâu. Về thực tiễn áp dụng, tranh chấp đất đai là tranh chấp phổ biến nhất trong thực tiễn xét xử hiện nay, chiếm tới hơn 70% các vụ án dân sự, trong số các tranh chấp đất đai, số án hủy, sửa của Tòa án cấp phúc thẩm với cấp sơ thẩm về tranh chấp đất đai cũng chiếm tỷ lệ khá cao (án hủy 4% và sửa bản án là khoảng 8% trong tổng số các vụ án được xét xử)[1]. Trong hoạt động đào tạo nguồn luật sư nói riêng và hoạt động đào tạo các chức danh tư pháp khác nói chung, việc đào tạo trang bị kiến thức pháp luật đất đai trong thực tiễn nghề nghiệp là một nội dung trọng tâm, chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn, tranh tụng dân sự, hành chính, kinh doanh bất động sản... Đề nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, tranh tụng của các luật sư về đất đai, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách“Pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư” do TS. Nguyễn Minh Hằng chủ biên. Cuốn sách là tập hợp trí tuệ của các chuyên gia pháp lý đầu ngành về lĩnh vực đất đai nhằm nghiên cứu, phân tích và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của những yếu tố pháp lý trong các quy định của pháp luật được triển khai áp dụng trong thực tiễn hành nghề. Nội dung cuốn sách gồm 8 chương và chia làm 3 phần chính: Phần I: Tổng quan về pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư Phần II: Kỹ năng tư vấn của luật sư trong lĩnh vực đất đai Phần III: Kỹ năng tranh tụng của luật sư trong lĩnh vực đất đai Cuốn sách cung cấp những kiến thức pháp luật và nhiều tình huống thực tiễn về pháp luật đất đai trong hoạt động hành nghề luật sư. Hy vọng rằng, cuốn sách không chỉ là tài liệu thực sự cần thiết dành cho các luật sư, các cán bộ quản lý tư pháp các cấp Trung ương, ngành, địa phương… mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên chuyên ngành luật và những người quan tâm tìm hiểu về pháp luật đất đai.
330 lượt xem
Luật Xử lý vi phạm hành chính (Hiện hành)
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

81 lượt xem
Biển đảo và văn hóa biển đảo Việt Nam
TS Võ Văn Thành, PGS.TS Phan Huy Xu

Một nghiên cứu thú vị về biển đảo văn hóa biển

153 lượt xem
Hệ thống các văn bản pháp luật về Viễn thông và Internet
Bộ Thông tin và Truyền thông

Những năm gần đây, hệ thống pháp luật chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đã không ngừng được bổ sung và hoàn thiện. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đã được ban hành để phù hợp và thống nhất với yêu cầu công tác quản lý, phù hợp với hệ thống pháp luật chung của Nhà nước cũng như đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước như: Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử, Luật Xuất bản; các Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Với hơn 300 văn bản quy phạm pháp luật về Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác giám sát, thực thi và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Theo chương trình xây dựng và ban hành Luật, Pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, được sự phân công của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai tích cực việc xây dựng đề án Luật An toàn thông tin, Đề án Luật Báo chí (sửa đổi) và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông hoạt động thuận lợi, bảo đảm hài hòa lợi ích người sử dụng, doanh nghiệp và Nhà nước, phát huy nội lực trong nước và mở rộng ra phạm vi quốc tế. Hệ thống hóa các văn bản pháp luật theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông được xuất bản dưới dạng cả sách in và sách điện tử sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phục vụ tốt hơn cho quản lý nhà nước của Bộ. Đây là bộ tài liệu hữu ích và thiết thực không chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; mà còn là tài liệu tham khảo cho các Bộ, Ngành, địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

479 lượt xem
Luật Phí và lệ phí (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017)
Quốc hội

Luật Phí và lệ phí quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí

30 lượt xem
Hệ thống các văn bản pháp luật về Công nghệ thông tin, điện tử
Bộ Thông tin và Truyền thông

Những năm gần đây, hệ thống pháp luật chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đã không ngừng được bổ sung và hoàn thiện. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đã được ban hành để phù hợp và thống nhất với yêu cầu công tác quản lý, phù hợp với hệ thống pháp luật chung của Nhà nước cũng như đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước như: Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử, Luật Xuất bản; các Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Với hơn 300 văn bản quy phạm pháp luật về Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác giám sát, thực thi và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Theo chương trình xây dựng và ban hành Luật, Pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, được sự phân công của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai tích cực việc xây dựng đề án Luật An toàn thông tin, Đề án Luật Báo chí (sửa đổi) và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông hoạt động thuận lợi, bảo đảm hài hòa lợi ích người sử dụng, doanh nghiệp và Nhà nước, phát huy nội lực trong nước và mở rộng ra phạm vi quốc tế. Hệ thống hóa các văn bản pháp luật theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông được xuất bản dưới dạng cả sách in và sách điện tử sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phục vụ tốt hơn cho quản lý nhà nước của Bộ. Đây là bộ tài liệu hữu ích và thiết thực không chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; mà còn là tài liệu tham khảo cho các Bộ, Ngành, địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

785 lượt xem
Quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam
ThS. Nguyễn Văn Huy

Ngoài việc làm rõ một số vấn đề lý luận chung về quyền nhân thân của cá nhân, bản thảo tập trung nghiên cứu, tìm hiểu về một số quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam của cá nhân dễ bị xâm phạm trong thực tiễn đời sống xã hội như quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; quyền đối với hình ảnh của cá nhân và quyền nhân thân của nhóm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới.

85 lượt xem
Luật Bảo hiểm y tế (Hiện hành)
Quốc hội

Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo
hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm
và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y
tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám
bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế;
thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm
y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của
các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

74 lượt xem
Luật Công đoàn (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2013)
Quốc hội

Luật này quy định về quyền thành lập, gia nhập
và hoạt động công đoàn của người lao động; chức
năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền,
trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm
của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị,
doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn;
bảo đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh
chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn.

74 lượt xem
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiện hành)
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Nội dung gồm Lệnh số 18/2013/L-CTN, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Lệnh số 19/2013/L-CTN và Nghị quyết số 64/2013/QH13.

113 lượt xem
Luật Trẻ em (Hiện hành)
Quốc hội

Luật gồm 7 chương, quy định về quyền và bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

83 lượt xem
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Có hiệu lực thi hành từ 01/9/2015)
Quốc hội

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định về thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia, ngày bầu cử; cơ cấu, số lương người ứng cử đại biểu; nguyên tắc lập danh sách cử tri; tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu; hồ sơ bầu cử; danh sách bầu cử và nguyên tắc vận động bầu cử.

53 lượt xem