Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn dành cho người dân
Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn dành cho người dân
Chọn loại sách
Nghe sách Nghe sách Tạm dừng
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem
162
ISBN
978-604-80-7691-7
Loại sách
Sách Nói
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Giới thiệu sách

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản nhất về mạng xã hội, đặc biệt là những nguy cơ, vấn đề an toàn liên quan khi sử dụng mạng xã hội, đồng thời sẽ giúp bạn đọc hình thành những kỹ năng cơ bản để đảm bảo an toàn cho bản thân khi sử dụng mạng xã hội, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã kết hợp cùng các chuyên gia về An toàn thông tin xuất bản cuốn sách “Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn dành cho người dân"

Xem thêm more
Rút gọn short
Danh sách chương(4)
Lời nói đầu
00:02:51 | 15:16 16/04/2024
Chương 1: Mạng xã hội và sử dụng mạng xã hội an toàn
01:47:02 | 15:16 16/04/2024
Chương 2: Nguy cơ gây mất an toàn khi sử dụng mạng xã hội và giải pháp phòng ngừa
01:46:56 | 11:20 17/04/2024
Chương 3: Xử lý, khắc phục sự cố mất an toàn khi sử dụng mạng xã hội
01:26:05 | 15:16 16/04/2024
Có thể bạn thích