Tuyển tập bài viết: Cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với khát vọng cống hiến
Tuyển tập bài viết: Cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với khát vọng cống hiến
share twitter
Giới thiệu
Danh mục
Tác giả
Công đoàn Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem
1,034
Số trang
302 trang
ISBN
978-604-80-8954-2
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Giới thiệu sách

Nội dung cuốn sách là tuyển tập các bài viết hay của của Cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ đề khát vọng cống hiến.

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích