Tin học 11 - Tin học ứng dụng
Tin học 11 - Tin học ứng dụng
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Hồ Sĩ Đàm Nguyễn Đình Hoá Hoàng Vân Đông Hồ Cẩm Hà Phạm Thị Anh Lê Nguyễn Chí Trung Nguyễn Thanh Tùng
Lượt xem
19
Số trang
176 trang
ISBN
978-604-80-9556-7
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Quyền phát hành
Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam
Giới thiệu sách

Cuốn sách thuộc bộ sách giáo khoa Cánh Diều. Nội dung sách hướng tới mục đích định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong tương lai với các nội dung cốt lõi của định hướng CS. Tin học luôn đồng hành cùng các em trong cuộc sống mỗi ngày, trong học tập và làm việc và sẽ nâng cánh cho các em bay cao, bay xa và thành công trong cuộc sống. Sách giáo khoa Tin học – Khoa học máy tính 11 Cánh diều gồm 6 chủ đề, một tập sách dùng trong cả năm học.

Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức 

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin hoc

Chủ đề FCS: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích