Tin học 11 - Khoa học máy tính
Tin học 11 - Khoa học máy tính
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Hồ Sĩ Đàm Nguyễn Đình Hoá Hoàng Vân Đông Hồ Cẩm Hà Phạm Thị Anh Lê Nguyễn Thanh Tùng Lê Minh Hoàng
Lượt xem
18
Số trang
156 trang
ISBN
978-604-80-9557-4
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Quyền phát hành
Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam
Giới thiệu sách

Cuốn sách thuộc bộ sách giáo khoa Cánh Diều. Nội dung sách giúp cung cấp cho học sinh ba mạch kiến thức là: Học vấn số hoá phổ thông (DL), Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và Khoa học máy tính (CS) thông qua các chủ đề thuộc nội dung cốt lõi cho cả hai định hướng ICT và CS.

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích