Tiếng Việt 2 (Tập 1)
Tiếng Việt 2 (Tập 1)
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Nguyễn Minh Thuyết Trần Mạnh Hưởng Đặng Kim Nga Nguyễn Thị Bích Hà Nguyễn Thị Tố Ninh
Lượt xem
63
Số trang
156 trang
ISBN
978-604-80-5599-8
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Quyền phát hành
Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam
Giới thiệu sách

Cuốn sách thuộc Bộ sách Cánh Diều. Các bài học trong sách được sắp xếp theo 5 chủ đề: Em là búp măng non, Em đi học, Em ở nhà. Em yêu thiên nhiên, Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Mỗi bài được học trong một tuần, hướng dẫn em đọc, viết và nghe, nói tiếng Việt. Sách cũng hướng dẫn em tự đọc sách báo, vận dụng, những điều đã học vào đời sống và đánh giá kết quả học tập. Những câu chuyện, bài thơ, bài văn, bài tập cùng những tranh ảnh sinh động trong sách còn giúp en hiểu biết đầy đủ hơn về thiên nhiên và con người, bồi dưỡng cho em những đức tỉnh và kĩ năng sống cần thiết

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích