Tiếng Anh 2 (Sách học sinh)
Tiếng Anh 2 (Sách học sinh)
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Nguyễn Thanh Bình Đỗ Thị Kim Thanh
Lượt xem
68
Số trang
60 trang
ISBN
978-604-80-5609-4
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Quyền phát hành
Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam
Giới thiệu sách

Bộ sách giáo khoa Tiếng Anh Tiểu học Explore Our World là một bộ sách giáo khoa gồm 5 cấp độ, được thiết kế và chỉnh sửa cho phù hợp với tiêu chuẩn sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Nội dung của bộ sách giáo khoa sử dụng những hình ảnh và những đoạn video sống động, thú vị và hấp dẫn với mục tiêu chung là giúp cho học sinh Tiểu học phát triển các kĩ năng và tiếp thu được tiếng Anh, cũng như những kiến thức để có thể hiểu được thế giới xung quanh.

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích