Tiếng Anh 10 Explore New Worlds
Tiếng Anh 10 Explore New Worlds
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Nguyễn Thanh Bình Đào Xuân Phương Trang Phạm Nguyễn Huy Hoàng Lê Nguyễn Như Anh Đinh Trần Hạnh Nguyên
Lượt xem
109
Số trang
180 trang
ISBN
978-604-80-9548-2
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Quyền phát hành
Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam
Giới thiệu sách

Cuốn sách "Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds" thuộc Bộ sách giáo khoa Cánh Diều. Tuân theo nguyên tắc dạy học giao tiếp và lấy học sinh làm trung tâm, cuốn sách hướng tới phát triển 4 kĩ năng của thế kỉ 21 - Tư duy, phê phán, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp.

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích