Tiền giấy Việt Nam - Biểu tượng và bản sắc văn hóa
Tiền giấy Việt Nam - Biểu tượng và bản sắc văn hóa
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Phạm Thị Liên
Lượt xem
42
Lượt bán
0
Số trang
198 trang
ISBN
978-604-80-9777-6
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Giá bán
 • Mua sách
  Giới thiệu sách

  Trong các công trình nghiên cứu về đồng tiền Việt Nam nói chung và tiền giấy Việt Nam nói riêng, công trình này đóng góp một phần nhất định trong việc hệ thống hóa tư liệu về biểu tượng văn hóa trên tiền giấy Việt Nam, luận giải ý nghĩa của 03 biểu tượng văn hóa chính gắn liền với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đất nước và có sự tiếp biến trong giai đoạn cận hiện đại. Bên cạnh đó, cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức chung của xã hội và quảng bá giá trị văn hoá của tiền giấy Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

  Xem thêm more
  Rút gọn short
  Có thể bạn thích