THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM  VỚI CÁC QUỐC GIA LÁNG GIỀNG
THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC QUỐC GIA LÁNG GIỀNG
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
TS.Trịnh Thị Thanh Thuỷ
Lượt xem
174
Số trang
204 trang
ISBN
978-604-481-125-3
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Công Thương
Giới thiệu sách

THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM  VỚI CÁC QUỐC GIA LÁNG GIỀNG

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích