TĂNG CƯỜNG KHAI THÁC CƠ HỘI PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN ĐẾN NĂM 2025
TĂNG CƯỜNG KHAI THÁC CƠ HỘI PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN ĐẾN NĂM 2025
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
TS. Phạm Văn Kiệm TS. Phạm Hồng Tú
Lượt xem
198
Số trang
232 trang
ISBN
978-604-481-129-1
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Công Thương
Giới thiệu sách

Việc hội nhập sâu hơn vào AEC từ nay đến 2025, sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển thương mại mới cho Việt Nam. Vấn đề đặt ra là việc khai thác các cơ hội phát triển thương mại của Việt Nam trong AEC còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ liên quan đến nỗ lực thực hiện các cam kết chung của các nước thành viên trong việc hiện thực hóa AEC, mà còn phụ thuộc vào triển vọng phát triển quan hệ hợp tác của Việt Nam nói riêng và của ASEAN nói chung, với các nước và khu vực bên ngoài ASEAN.

Do vậy, cuốn sách “Tăng cường khai thác cơ hội phát triển thương mại của Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến năm 2025” được xuất bản với mong muốn đóng góp giải pháp nhằm tăng cường khai thác các cơ hội phát triển thương mại của Việt Nam nhằm thực hiện thành công các mục tiêu về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên với một chủ đề mới, rộng, dù đã có gắng nhưng nội dung cuốn sách có thể chưa hoàn thiện. Rất mong nhận được sự góp ý của quý vị độc giả.

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích