Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Nguyễn Dục Quang Vũ Đình Bảy Bùi Thanh Xuân Nguyễn Thị Thanh Hồng
Lượt xem
21
Số trang
96 trang
ISBN
978-604-80-9670-0
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Quyền phát hành
Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam
Giới thiệu sách

Nội dung sách hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, với 105 tiết, gồm 9 chủ đề. Các chủ đề được xây dựng dựa trên 4 mạch nội dung hoạt động: hướng vào bản thân, hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên và hướng nghiệp.

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích