Giáo dục và quản lý giáo dục trong thời đại 4.0 (Kỷ yếu hội thảo quốc tế). Quyển 1
Giáo dục và quản lý giáo dục trong thời đại 4.0 (Kỷ yếu hội thảo quốc tế). Quyển 1
share twitter
Giới thiệu
Danh mục
Tác giả
Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Việt Mỹ
Lượt xem
376
ISBN
978-604-80-6828-8
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Giới thiệu sách
Hội thảo Quốc tế “Giáo dục và Quản lý Giáo dục trong thời đại 4.0” do Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Việt Mỹ tổ chức nhằm mục đích giới thiệu những nghiên cứu mới về khoa học giáo dục và quản lý giáo dục trong giai đoạn mới – giai đoạn phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và Chương trình thay sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nội dung các bài viết tập trung vào những chủ đề chính sau: Chủ đề 1: Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện và chương trình thay sách giáo khoa hiện nay. Chủ đề 2: Giáo dục và quản lý giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số. Chủ đề 3: Khoa học giáo dục với Khoa học công nghệ trong công cuộc đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Chủ đề 4: Ứng dụng khoa học và công nghệ trong giảng dạy chuyên ngành/học phần/bài giảng cụ thể. Mặc dù, đây là lần đầu tiên tổ chức, song Hội thảo đã nhận được gần 30 báo cáo của hơn 40 tác giả trong và ngoài nước. Ban tổ chức đã chọn 26 bài để in vào cuốn Kỷ yếu này.
Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích