Giáo dục thể chất 12 -  Cầu lông
Giáo dục thể chất 12 - Cầu lông
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Đinh Quang Ngọc Đinh Thị Mai Anh Trương Văn Minh
Lượt xem
33
Số trang
68 trang
ISBN
978-604-80-9665-6
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Quyền phát hành
Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam
Giới thiệu sách

Cuốn sách thuộc bộ sách giáo khoa Cánh Diều. Sách được bố cục thành hai phần chính: Phần Kiến thức chung: tiếp tục trang bị những kiến thức về việc sử dụng các yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ và phát triển thể chất. Phần Thể thao tự chọn – Cầu lông: trang bị một số hiểu biết về vai trò, ảnh hưởng của môn Cầu lông đối với sức khoẻ và xã hội; lập kế hoạch tập luyện và phương pháp trọng tài trong thi đấu môn Cầu lông; những kỹ, chiến thuật thi đấu môn Cầu lông được giới thiệu theo 4 chủ đề với 8 bài học. Các bài học được cấu trúc bao gồm 4 hoạt động: Mở đầu, Kiến thức mới, Luyện tập và Vận dụng. Nội dung kiến thức trong từng bài học được lựa chọn và sắp xếp theo trình tự dạy học đảm bảo tính khoa học và sư phạm.  

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích