Giáo dục thể chất 10 (Cầu lông)
Giáo dục thể chất 10 (Cầu lông)
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Lưu Quang Hiệp Đinh Quang Ngọc Đinh Thị Mai Anh Nguyễn Văn Đức Nguyễn Văn Thạch
Lượt xem
54
Số trang
68 trang
ISBN
978-604-80-9541-3
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Quyền phát hành
Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam
Giới thiệu sách

Cuốn sách "Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông" thuộc bộ sách giáo khoa Cánh Diều được biên soạn theo hướng gợi mở và nội dung phù hợp, chia thành hai phần: Kiến thức chung, Thể thao tự chọn - Cầu lông.

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích