Giáo dục Quốc phòng và An Ninh 10
Giáo dục Quốc phòng và An Ninh 10
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Nguyễn Thiện Minh Hoàng Lê Nam Nguyễn Thanh Sơn Lương Hồng Sinh Nguyễn Đức Hạnh Phí Văn Hạnh Lê Hoài Nam Nguyễn Ngọc Huynh Uông Thiện Hoàng Vũ Thị Nga Nguyễn Văn Tình Phạm Hữu Tuấn
Lượt xem
41
Số trang
92 trang
ISBN
978-604-80-9547-5
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Quyền phát hành
Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam
Giới thiệu sách

Cuốn sách "Giáo dục quốc phòng và an ninh 10" thuộc Bộ sách giáo khoa Cánh Diều, gồm 12 bài học thuộc 3 chủ đề: Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh (6 bài); Điều lệnh đội ngũ và chiến thuật bộ binh (4 bài); Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự (2 bài).

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích