Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Nguyễn Thị Mỹ Lộc Phạm Việt Thắng Phạm Thị Hồng Điệp Dương Thị Thúy Nga Nguyễn Nhật Tân Trần Văn Thắng Hoàng Thị Thinh
Lượt xem
20
Số trang
148 trang
ISBN
978-604-80-9666-3
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Quyền phát hành
Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam
Giới thiệu sách

Nội dung sách Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 gồm 9 chủ đề với hai mạch nội dung chính: giáo dục kinh tế và giáo dục pháp luật. Các bài học trong sách được thiết kế theo hoạt động học tập của học sinh với cấu trúc thống nhất, gồm các phần Mở đầu, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng. Phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá được gợi mở trong từng bài, theo định hướng đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh. Việc đánh giá được thực hiện căn cứ vào các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong mỗi chủ đề bài học.

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích