CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH HÀNG CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THỰC THI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO CPTTP
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH HÀNG CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THỰC THI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO CPTTP
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
TS. Lê Huy Khôi
Lượt xem
171
Số trang
208 trang
ISBN
978-604-481-124-6
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Công Thương
Giới thiệu sách

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH HÀNG CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THỰC THI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO CPTTP

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích