Chuyên đề học tập Toán 11
Chuyên đề học tập Toán 11
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Phạm Minh Phương Đỗ Đức Thái Phạm Xuân Chung Nguyễn Sơn Hà Nguyễn Thị Phương Loan Phạm Sỹ Nam
Lượt xem
16
Số trang
80 trang
ISBN
978-604-80-9554-3
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Quyền phát hành
Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam
Giới thiệu sách

Cuốn sách thuộc bộ sách giáo khoa Cánh Diều. Nội dung sách sẽ cung cấp thêm cho các em những hiểu biết toán học sâu sắc hơn, mở rộng hơn với nhiều ứng dụng của toán học trong thực tiễn. Chuyên đề học tập bao gồm các chuyên đề: phép biến hình phẳng; làm quen với một vài yếu tố của lí thuyết đô thị; một số yếu tố vẽ kĩ thuật.

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích