Chuyên đề học tập Tin học 11 - Khoa học máy tính
Chuyên đề học tập Tin học 11 - Khoa học máy tính
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Hồ Sĩ Đàm Đỗ Đức Đông Nguyễn Khánh Phương Đỗ Phan Thuận
Lượt xem
20
Số trang
74 trang
ISBN
978-604-80-9558-1
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Quyền phát hành
Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam
Giới thiệu sách

Cuốn sách thuộc bộ sách giáo khoa Cánh Diều. Nội dung sách gồm 3 chuyên đề Thực hành thiết kế thuật toán theo kỹ thuật đệ quy; Thực hành thiết kế thuật toán theo kỹ thuật chia để trị; Thực hành thiết kế thuật toán theo kỹ thuật duyệt được thiết kế giúp các em thực hành một số chiến lược thiết kế thuật toán cơ bản. Thông qua đó, giúp các em phát triển tư duy máy tính, năng lực giải quyết vấn đề.

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích