Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi
Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Nguyễn Tất Thắng Dương Văn Nhiệm Dương Thị Hoàn Nguyễn Thị Tuyết Lê Nguyễn Thị Vinh
Lượt xem
28
Số trang
142 trang
ISBN
978-604-80-9567-3
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Quyền phát hành
Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam
Giới thiệu sách

Cuốn sách thuộc bộ sách giáo khoa Cánh Diều. Nội dung sách được thiết kế giúp các em tiếp cận và trải nghiệm các ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi để sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của người tiêu dùng. Nhằm giúp các em có hiểu biết sâu hơn về ứng dụng công nghệ chăn nuôi theo hướng sản xuất hiệu quả, an toàn, thân thiện với động vật và bảo vệ môi trường, cuốn sách Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi được biên soạn với 3 chuyên đề: (1) Công nghệ sinh học trong chăn nuôi; (2) Nuôi dưỡng và chăm sóc động vật cảnh; (3) Chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích