Câu chuyện Chuyển đổi số 2021
Câu chuyện Chuyển đổi số 2021
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem
922
ISBN
978-604-80-6250-7
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Giới thiệu sách

Cuốn sách giới thiệu những câu chuyện về chuyển đổi số của Việt Nam, bao gồm các câu chuyện thành công được thực tiễn kiểm chứng là hiệu quả, có thể tham khảo nhân rộng và các câu chuyện sưu tầm có những ý tưởng, giải pháp tiềm năng

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích