5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh
5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
GS. TS Hoàng Chí Bảo - PGS. TS Trần Thị Minh Tuyết
Lượt xem
63
Số trang
292 trang
ISBN
978-604-901-788-0
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Lý luận chính trị
Giới thiệu sách

Cuốn sách 5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật quốc gia của hai tác giả là GS, TS Hoàng Chí Bảo và PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết giới thiệu với đông đảo bạn đọc nội dung, giá trị và ý nghĩa của các bảo vật đó cũng như vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua các tác phẩm bảo vật quốc gia này; trong mối liên hệ không tách rời với toàn bộ sự nghiệp và di sản của Người và thực tiễn đổi mới hiện nay.

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích