Xây dựng pháp luật ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn
Xây dựng pháp luật ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
TS. Dương Thị Tươi (Chủ biên)
Lượt xem
38
Lượt bán
0
Số trang
288 trang
ISBN
ISBN: 978-604-81-3376-4
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Tư pháp
Giá bán
 • Mua sách
  Giới thiệu sách

  Cuốn sách góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về xây dựng pháp luật, nghiên cứu kinh nghiệm về xây dựng pháp luật của một số quốc gia trên thế giới để rút ra giá trị tham khảo cho Việt Nam. Đồng thời, bản thảo đánh giá sự hình thành, phát triển của pháp luật về xây dựng pháp luật; phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế của hoạt động xây dựng pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, từ đó xây dựng các quan điểm và đề xuất các giải pháp bảo đảm xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay.

  Xem thêm more
  Rút gọn short
  Có thể bạn thích