Tài chính doanh nghiệp hiện đại (Tái bản lần 2 - Có chỉnh sửa bổ sung)
Tài chính doanh nghiệp hiện đại (Tái bản lần 2 - Có chỉnh sửa bổ sung)
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Trần Ngọc Thơ
Lượt xem
1,299
Lượt bán
0
ISBN
978-604-80-3539-6
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Quyền phát hành
Công ty Cổ phần Sách điện tử Lộc
Giá bán
 • Mua sách
  Giới thiệu sách

  Quyển sách chuyên khảo tài chính doanh nghiệp hiện đại dựa trên kinh nghiệm giảng dạy môn học tài chính doanh nghiệp và một tập hợp các tài liệu nghiên cứu rất có giá trị của các giáo sư có uy tín ở các trường đại học nổi tiếng trên thế giới chuyên nghiên cứu tài chính doanh nghiệp và thị trường tài chính như các giáo sư Stewart C.Myers, Richard A.Brealey, Stephen A.Ross, Black&Scholes, William F.Sharpe, J.C.Hull, Alan Shapiro v.v. Đây là những giáo sư rất nổi tiếng mà có lẽ các bạn đã từng nghe tên tuổi.

  Xem thêm more
  Rút gọn short
  Có thể bạn thích