NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Lượt xem
292
Số trang
200 trang
ISBN
978-604-481-127-7
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Công Thương
Giới thiệu sách

Sách Những quy định về kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích