Nhà xuất bản Lý luận chính trị - 20 năm xây dựng và phát triển
Nhà xuất bản Lý luận chính trị - 20 năm xây dựng và phát triển
share twitter
Giới thiệu
Danh mục
Tác giả
Nhà xuất bản Lý luận chính trị
Lượt xem
69
Số trang
168 trang
ISBN
978-604-366-351-8
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Lý luận chính trị
Giới thiệu sách

Khái quát quá trình hình thành và phát triển 20 năm của Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích