Luật Phí và lệ phí (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017)
Luật Phí và lệ phí (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017)
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Quốc hội
Lượt xem
49
Lượt bán
0
Số trang
72 trang
ISBN
978-604-81-3386-3
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Tư pháp
Giá bán
 • Mua sách
  Giới thiệu sách

  Luật Phí và lệ phí quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí

  Xem thêm more
  Rút gọn short
  Có thể bạn thích