Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018)
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018)
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Quốc hội
Lượt xem
58
Lượt bán
0
Số trang
40 trang
ISBN
978-604-81-3384-9
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Tư pháp
Giá bán
 • Mua sách
  Giới thiệu sách

  Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  Xem thêm more
  Rút gọn short
  Có thể bạn thích