Luật Công đoàn (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2013)
Luật Công đoàn (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2013)
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Quốc hội
Lượt xem
82
Lượt bán
0
Số trang
32 trang
ISBN
978-604-81-3180-7
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Tư pháp
Giá bán
 • Mua sách
  Giới thiệu sách

  Luật này quy định về quyền thành lập, gia nhập
  và hoạt động công đoàn của người lao động; chức
  năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền,
  trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm
  của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị,
  doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn;
  bảo đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh
  chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn.

  Xem thêm more
  Rút gọn short
  Có thể bạn thích