Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Có hiệu lực thi hành từ 01/9/2015)
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Có hiệu lực thi hành từ 01/9/2015)
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Quốc hội
Lượt xem
67
Lượt bán
0
Số trang
100 trang
ISBN
978-604-81-3383-2
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Tư pháp
Giá bán
 • Mua sách
  Giới thiệu sách

  Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định về thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia, ngày bầu cử; cơ cấu, số lương người ứng cử đại biểu; nguyên tắc lập danh sách cử tri; tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu; hồ sơ bầu cử; danh sách bầu cử và nguyên tắc vận động bầu cử.

  Xem thêm more
  Rút gọn short
  Có thể bạn thích