Bưu chính điện tử
Bưu chính điện tử
share twitter
Giới thiệu
Danh mục
Tác giả
ThS. Ao Thu Hoài CN. Lê Sỹ Linh TS. Nguyễn Đăng Hậu
Lượt xem
454
Lượt bán
0
ISBN
978-604-80-1503-9
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Giá bán
 • Mua sách
  Giới thiệu sách
  Công nghệ hiện đại đang được coi là yếu tố quan trọng trong cạnh tranh của các doanh nghiệp nói chung và ngành Bưu chính nói riêng. Việc ứng dụng các công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất Bưu chính sẽ mang lại hiệu quả cao do tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ. Thực tế đã có nhiều doanh nghiệp đã và đang thúc đẩy việc xây dựng các cổng giao dịch điện tử hoặc tham gia các dịch vụ mua bán hàng thông qua Internet, mạng Bưu chính trên Internet, nhiều trang thương mại điện tử mở ra thực hiện việc phát hàng đến tận nhà với phương thức thanh toán thuận lợi. Để đáp ứng nhu cầu bạn đọc tìm hiểu về vấn đề này, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Bưu chính điện tử” do tác giả TS. Nguyễn Đăng Hậu, ThS. Ao Thu Hoài, CN. Lê Sỹ Linh biên soạn. Cuốn sách gồm sáu chương đề cập đến các nội dung: Giới thiệu về Internet, WWW, trang Web; Khái niệm về thương mại điện tử; Kinh doanh thương mại điện tử; Khái quát về Bưu chính điện tử; Hoạt động của Bưu chính điện tử; Các điều kiện cần thiết cho phát triển Bưu chính điện tử. Hy vọng, cuốn sách sẽ là tư liệu cần thiết cho các lãnh đạo, các cán bộ quản lý của các cơ quan, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, các nhà quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Bưu chính, các cán bộ phụ trách công tác vận hành và khai thác mạng lưới Bưu chính; đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các giáo viên, các học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo chuyên ngành Bưu chính và những người quan tâm đến vấn đề này.
  Xem thêm more
  Rút gọn short
  Có thể bạn thích